Lederudvikling og coaching

”Handlinger tæller mere end tusinde tanker – få redskaberne til at være det gode eksempel i hverdagen i både handlinger og ord”

Som leder for en virksomhed eller afdeling bliver du ofte mødt med mange forventninger og krav til både egen performance, organisationens resultater og medarbejdernes trivsel. Søger du efter svar i moderne management bøger, bliver kravene ofte kun højere og mere urealistiske – og jo flere bøger du læser, jo mere skal du leve op til.

Gennem min ledercoaching får du en pragmatiske og realistisk tilgang, som både vil give dig indsigt i, hvordan du bruger du dine personlige egenskaber bedst muligt, og hvornår du med fordel kan lade dine medarbejdere tage ansvaret for udvikling, dynamik og fremdrift, uden at miste muligheden for at sætte retningen.

Kun ved at finde balancen mellem at lede og at lade dit team af medarbejdere tage ansvar og bidrage til udviklingen og målopfyldelse, kan du sikre din egen personlige balance, så du hverken brænder ud eller mister motivationen og engagementet.

Eksempler på temaer for ledercoaching:

  • Vision – for både din virksomhed og dig personligt
  • Mission – for både din virksomhed og dig personligt
  • Konstruktiv håndtering af feedback fra medarbejdere
  • Håndtering af konflikter – internt mellem medarbejderne eller mellem ledelse og medarbejdere
  • Målparametre – definering og planlægning af milepæle
  • Indsigt i egne kompetencer, egenskaber og svagheder
  • Udvikling af lederevner og -rollen
  • Sparring på konkret ledelse i hverdagen – hvad har dine medarbejdere behov for, og hvad kan og vil du tilbyde
  • Tap ind i din genizone

1:1, teamcoaching med ledergruppen eller workshops

Afhængigt af din organisation og situation kan jeg tilbyde individuel coaching eller teamcoaching af ledergruppen samlet. I forbindelse med organisatoriske forandringer og udfordringer med ”silo-tankegang”, er et samlet forløb med hele ledergruppen det mest effektive.
I velfungerende organisationer kan enkeltstående workshops ofte være effektive i forbindelse med fastlæggelse og revitalisering af mål og fokuspunkter for organisationen.

Kontakt mig nu for at få en vurdering af den løsning, som passer til din organisations situation og muligheder.
TOP