”I et godt team er kæden meget stærkere end det enkelte led”

Teamcoaching

forventninger . krav . resultater

Teamcoaching

Mennesker i flok påvirker altid hinanden – vi indtager vores roller, og presser også hinanden til at påtage sig roller. Det kan gøre gruppen stærk – men det kan også hæmme gruppens potentiale.

Når alle spiller hinanden gode, har organisationen et team af high-performers, som både kan yde og navigere i de forandringer og udfordringer, hverdagen byder på.

Men gruppedynamikken kan også betyde, at vi holder hinanden tilbage, fastlåser hinanden og begrænser hinanden. Specielt i tider med behov for udvikling og implementering af forandringer, kan de fastlåste roller begrænse både den enkelte medarbejder og hele gruppens muligheder.

Velfungerende teams kan med fordel styrke deres positive dynamik med regelmæssige workshops, som sikrer, at mindre knaster aldrig bliver til reelle trusler i forhold til teamets trivsel, ligesom et fokus på at åbne for de oversete ressourcer, kan gøre både den enkelte medarbejder og hele teamet stærkere.

Teams og grupper med mistrivsel og konflikter, eller grupper som skal gennem større forandringer kan med fordel styrkes med et coachingforløb, som sikrer, at alle medlemmerne kommer godt gennem udviklingen, bliver gode til at genkende og bruge hinandens styrker, ligesom de bliver i stand til at bakke hinanden op og finde frem til fælles mål og samhørighed.

Kemi-samtale

Jeg giver dig mulighed for at få en 30 min. kemi-samtale, hvor du, gratis og uforpligtigende, kan få en samtale med mig og en bedre fornemmelse af om vi er det rette match. 

Eksempler på temaer for teamcoaching og workshops:

  • Konkrete problemstillinger
  • Aktuelle udfordringer
  • Opbygning af teamspirit i nye grupper
  • Implementering af nye løsninger
  • Håndtering af konflikter
  • Udvikling af fællesskab og samhørighed
  • Optimering af samarbejde og trivsel
  • Udvikling af medlemmernes roller og muligheder i gruppen – få deltagerne ud af deres fastlåse ”comfort zones” og faste roller

Coaching af ledere

forventninger . ressourcer . resultater