Handlinger tæller mere end tusinde tanker – få redskaberne til at være det gode eksempel i hverdagen i både handlinger og ord”

Coaching af ledere

forventninger . ressourcer . resultater

Lederudvikling og coaching

Som leder for en virksomhed eller afdeling bliver du mødt med mange forventninger og krav til både egen performance, organisationens resultater og medarbejdernes trivsel. Søger du efter svar i moderne management bøger, bliver kravene ofte kun højere og mere urealistiske – og jo flere bøger du læser, jo mere skal du leve op til.

Gennem min ledercoaching får du en pragmatisk og realistisk tilgang, som både vil give dig indsigt i, hvordan du bruger du dine personlige egenskaber bedst muligt, og hvornår du med fordel kan lade dine medarbejdere tage ansvaret for udvikling, dynamik og fremdrift, uden at miste muligheden for at sætte retningen.

Kun ved at finde balancen mellem at lede og at lade dit team af medarbejdere tage ansvar og bidrage til udviklingen og målopfyldelse, kan du sikre din egen personlige balance, så du hverken brænder ud eller mister motivationen og engagementet.

 

Kemi-samtale

Jeg giver dig mulighed for at få en 30 min. kemi-samtale, hvor du, gratis og uforpligtigende, kan få en samtale med mig og en bedre fornemmelse af om vi er det rette match. 

Eksempler på temaer for ledercoaching:

  • Vision – for både din virksomhed og dig personligt
  • Mission – for både din virksomhed og dig personligt
  • Konstruktiv håndtering af feedback fra medarbejdere
  • Håndtering af konflikter – internt mellem medarbejderne eller mellem ledelse og medarbejdere
  • Målparametre – definering og planlægning af milepæle
  • Indsigt i egne kompetencer, egenskaber og svagheder
  • Udvikling af lederevner og -rollen
  • Sparring på konkret ledelse i hverdagen – hvad har dine medarbejdere behov for, og hvad kan og vil du tilbyde
  • Tap ind i din genizone

Coaching af teams

forventninger . krav . resultater